1

Chrystus Arcykapłan wciąż nas doskonali, aż przyjdzie // 33 Niedziela zwykła, rok B (Dn 12,1–3; Hbr 10,11–14.18; Mk 15,24–32)