7

Bóg się w cierpieniu nie lubuje, więc jeśli je dopuszcza, musi mieć w tym jakiś poważny cel