28

Powiada Biblia, że nie ołów ani piasek najciężej nieść, ale głupotę…