10

Czytamy traktat „O modlitwie” [rozdział 2] Jak czytać „Filokalię”?