2

Czytamy List do Rzymian // Fragment: Rz 7, 1-8 // Włodzimierz Zatorski OSB