1

Abba, powiedz mi słowo… Wybraliśmy dla Ciebie najciekawsze apoftegmaty Ojców Pustyni