8

Czytamy List do Rzymian // Fragment: Rz 7, 9-25 // Włodzimierz Zatorski OSB