1

Czytamy traktat „O modlitwie” [rozdział 3] Jak czytać „Filokalię”?