6

Czytamy List do Rzymian // Fragment: Rz 8, 1-13 // Włodzimierz Zatorski OSB