1

Małgorzata Borkowska OSB: „Są środowiska klasztorne, które odżegnują się od wszelkiej „działalności gospodarczej”, w przekonaniu, że to jest sza­tańska pułapka…”