0

Łacińskie napisy na krzyżu św. Benedykta oraz ich tłumaczenia w języku polskim (XVII – XXI wiek)