4

Przyczyniajcie się do zwycięstw dobra najpierw w Waszym najbliższym otoczeniu…