53

Małgorzata Borkowska OSB: „Powiem bardzo mocno, nawet absurdalnie: nie obchodzi mnie religia, obchodzi mnie Bóg. Nie obchodzi mnie chrze­ścijaństwo, obchodzi mnie Chrystus…”