0

Medalik św. Benedykta z polskim napisem na awersie