34

Myśli, myśli i jeszcze raz myśli… Niech płyną, a my wychodźmy poza nie – do Rzeczywistości!