2

Czytamy List do Rzymian // Fragment: Rz 8, 14-30 // Włodzimierz Zatorski OSB