2

Św. Bazyli Wielki: „Czy masz kogoś naprawdę posłusznego?”