3

Małgorzata Borkowska OSB: „Człowiek, który pozwolił sobie popaść w zwyczaj narzekania, sam siebie skazuje na duchowe wyjałowienie…”