1

Filokalia. Wprowadzenie w tajniki relacji z Bogiem [konferencja 1] Jak czytać „Filokalię”?