9

Chłopom pańszczyźnianym było lepiej, niż wielu pracownikom w dobie niby powszechnego poszanowania praw ludzkich