2

Czytamy List do Rzymian // Fragment: Rz 8, 31-39 // Włodzimierz Zatorski OSB