9

Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kilka uwag praktycznych…