0

Pokora powołanych do współpracy z Chrystusem // 5 Niedziela zwykła, rok C (Iz 6,1–2a.3–8; 1 Kor 15,1–11; Łk 5,1–11)