5

Zamiast narzekać, zatęsknijmy za dobrem i szerzmy je na miarę naszych możliwości…