1

„Złagodzono posty i zmieniono odpowiednio rozkład dnia, żeby zamiast dwóch godzin snu (!) było sześć lub siedem…” Benedyktynki w Polsce a dzieło reformy potrydenckiej