2

Czujność, czyli życie świadome. Czytamy rozdział 1 z dzieła św. Hezychiusza z Synaju [konferencja 3] Jak czytać „Filokalię”?