48

Leon Knabit OSB: „Są jednak sytuacje, kiedy milczeć nie wolno…”