1

Niezmierzona dobroć Boża, taka o jakiej uczy nas Chrystus, od wieków dla wielu ludzi stanowi bardzo realny problem i trudność, teoretyczną i praktyczną