0

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca… Komentarz do „Reguły” św. Benedykta (Prolog 1-7)