13

Naszym celem jest posiadanie zmysłu Chrystu­sowego, by widzieć rzeczy, odpowiadać na rzeczywistość tak, jak czyni to On, nasz Pan i Mistrz…