1

Czujność, stróż przy bramie. Czytamy rozdział 2 z dzieła św. Hezychiusza z Synaju [konferencja 4] Jak czytać „Filokalię”?