1

Leon Knabit OSB: Jest takie przysłowie Chińczyków – odległych przecież od nas kulturowo – dla nas zrozumiałe i warte zastanowienia: „Karmić człowieka nie kochając go, to traktować go jak bydło”.