8

Czujność – wyciszenie serca. Czytamy rozdziały: 3, 6 i 13 z dzieła św. Hezychiusza z Synaju [konferencja 5] Jak czytać „Filokalię”?