0

Małgorzata Borkowska OSB: „Dlaczego jej tak powszechnie słuchano, dlaczego nawet Barbarossa cierpliwie pozwalał się gromić? Wydaje się, że sekret tej kobiety leżał w jej dobroci…” Święta radość, czyli parę słów o Hildegardzie z Bingen