2

Czujność – o metodzie. Rozdziały: 14, 15, 16, 17, 18, 39 z dzieła św. Hezychiusza z Synaju [konferencja 6] Jak czytać „Filokalię”?