0

Czujność – Imię Jezus. Rozdziały: 41, 42, 46, 49, 51, 53, 54 z dzieła św. Hezychiusza z Synaju [konferencja 7] Jak czytać „Filokalię”?