0

Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia… Komentarz do „Reguły” św. Benedykta (Prolog 8-38)