0

Medalik św. Benedykta, wzór: św. Benedykt w grocie w Subiaco (owalny)