6

Zachowanie wewnętrznego pokoju. Czytamy Diadocha z Fotyki [konferencja 1] Jak czytać „Filokalię”?