0

Medalik św. Benedykta, wzór: św. Benedykt z pastorałem i „Regułą” (Subiaco, Włochy)