3

Włodzimierz Zatorski OSB: „Obdarowując kogoś wolnością, Bóg sam pozbawia się nad nim władzy, nie może nim sterować według swojej woli…”