5

Leon Knabit OSB: „Apelujemy więc do rodziców: W waszych rękach leży przyszłość nauczania religii w szkołach…”