0

Włodzimierz Zatorski OSB: „Serce nie sprowadza się do centrum uczuć, tylko jest centrum nas samych, jest miejscem, gdzie jesteśmy sobą…”