1

Leon Knabit OSB: „Należy domagać się właściwego interpretowania obowiązującego prawa, a jeśli prawo faworyzuje fałsz, dążyć za wszelką cenę do jego zmiany”