0

Nasza Pascha początkiem radykalnej przemiany // Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C (Dz 10,34a.37–41; Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8; J 20,1–9)