0

Columba Stewart OSB: „Kasjan nigdy nie opisał kompletnie tych, w przybliżeniu piętnastu lat, które on i Germanus spędzili w Egipcie…”