0

Piotr Rostworowski OSB / EC: „Pan Bóg nie daje nikomu tyle mądrości, żeby nie musiał innych słuchać…”