0

Gdy drzwi łaźni są ciągle otwarte… Czytamy Diadocha z Fotyki [konferencja 5] Jak czytać „Filokalię”?