0

Columba Stewart OSB: „…dzięki znajomości greki, uznano, że Kasjan jest odpowiednim krytykiem Nestoriusza”