0

Columba Stewart OSB: „Pisma Kasjana pokazują, że miał żywy kontakt z współczesnym sobie monastycyzmem”